29th February 2020

Chrást
Tělocvična TJ Spartak Chrást
Indoor - 18m round - Dospelí - Žena - Recurve
Total score
556
Hits
Day 1, 18m
283 points
Day 1, 18m
Hits
1015
913
82
109928
109928
10101030
109928
109827
1010929
109827
109928
1010929
1010929
283
Day 1, 18m
273 points
Day 1, 18m
Hits
1013
99
86
72
1010828
109928
10101030
109827
109928
108826
98825
109928
97723
10101030
273
1028
922
88
72