20th December 2015
Bohdalec 1
Praha
Tyršův vrch
Indoor - 18m round - Starší žiaci - Žena - Compound
Total score
546
Hits
Day 1, 18m
274 points
Day 1, 18m
Hits
105
924
81
99927
109928
99826
99927
99927
109928
109928
1010929
99927
99927
274
Day 1, 18m
272 points
Day 1, 18m
Hits
103
926
81
99927
109827
99927
99927
99927
99927
99927
99927
1010929
99927
272
108
950
82