30th November 2014
Bohdalec 1
Praha
Tyršův vrch
Indoor - 18m round - Starší žiaci - Žena - Compound
Total score
537
Hits
Day 1, 18m
269 points
Day 1, 18m
Hits
104
922
83
71
99725
109928
109928
99927
99927
99927
1010929
99826
99826
99826
269
Day 1, 18m
268 points
Day 1, 18m
Hits
103
922
85
99927
99927
99927
99826
1010929
99826
99826
109827
99927
99826
268
107
944
88
71