11th September 2021
3D parkur Horní Bečva
Horní Bečva
Velíková
3D - WA 3D (35 figur) - Dospelí - Muž - Instinctive
Total score
322
Hits
Den 1, Unmarked
322 points
Den 1, Unmarked
Hits
M8
111
102
822
523
8513
5510
10M10
5510
8816
8M8
11516
5M5
5510
8513
8513
5510
8513
8816
5510
8816
8513
8513
8816
5510
10515
8816
8816
MM0
MM0
5M5
8816
8513
0
0
0
0
0
0
0
322
M8
111
102
822
523