11th September 2021
3D parkur Horní Bečva
Horní Bečva
Velíková
3D - WA 3D (35 figur) - Dospelí - Muž - Traditional Longbow
Total score
403
Hits
Den 1, Unmarked
403 points
Den 1, Unmarked
Hits
M2
115
108
821
520
8816
101020
5M5
8M8
8513
11516
111021
11819
10515
8513
8513
10818
5510
8513
11516
11516
10818
10818
8513
5510
8513
8513
8816
8816
10818
8513
5510
8513
0
0
0
0
0
0
0
403
M2
115
108
821
520