11th September 2021
3D parkur Horní Bečva
Horní Bečva
Velíková
3D - WA 3D (35 figur) - Dospelí - Muž - Traditional Longbow
Total score
339
Hits
Den 1, Unmarked
339 points
Den 1, Unmarked
Hits
M8
112
106
819
521
5M5
11516
5M5
11819
8816
8816
10515
5510
8513
5510
8816
5510
8513
10818
10515
8513
8816
10515
5510
MM0
8M8
5510
8M8
10M10
10M10
8513
8816
8513
0
0
0
0
0
0
0
339
M8
112
106
819
521