11th September 2021
3D parkur Horní Bečva
Horní Bečva
Velíková
3D - WA 3D (35 figur) - Kadeti - Muž - Instinctive
Total score
216
Hits
Den 1, Unmarked
216 points
Den 1, Unmarked
Hits
M23
113
811
519
5M5
8513
5M5
MM0
MM0
5M5
8513
8M8
8M8
MM0
8M8
11516
5M5
8513
MM0
11516
11516
5510
8513
8M8
5M5
5M5
5M5
8M8
8816
5M5
5M5
5M5
0
0
0
0
0
0
0
216
M23
113
811
519