11th September 2021
3D parkur Horní Bečva
Horní Bečva
Velíková
3D - WA 3D (35 figur) - Kadeti - Žena - Barebow
Total score
247
Hits
Den 1, Unmarked
247 points
Den 1, Unmarked
Hits
M16
112
101
810
527
5510
5M5
5M5
5510
5510
8513
5M5
11M11
5510
5M5
8816
5510
5510
8513
10818
8816
5M5
11516
8M8
MM0
8M8
MM0
5510
MM0
8513
MM0
5510
5510
0
0
0
0
0
0
0
247
M16
112
101
810
527