11th September 2021
3D parkur Horní Bečva
Horní Bečva
Velíková
3D - WA 3D (35 figur) - Dospelí - Žena - Traditional Longbow
Total score
333
Hits
Den 1, Unmarked
333 points
Den 1, Unmarked
Hits
M10
115
105
816
520
8513
8513
5M5
101121
11819
11516
8816
10M10
8M8
5M5
5510
8M8
8M8
5M5
8513
8513
81018
8513
8M8
8513
11819
11516
8M8
5510
5510
5510
10M10
10515
0
0
0
0
0
0
0
333
M10
115
105
816
520