11th September 2021
3D parkur Horní Bečva
Horní Bečva
Velíková
3D - WA 3D (35 figur) - Dospelí - Muž - Traditional Longbow
Total score
341
Hits
Den 1, Unmarked
341 points
Den 1, Unmarked
Hits
M6
112
102
823
523
5510
8816
5510
8816
8513
111021
5M5
MM0
5510
5510
8816
11819
8816
10515
5M5
8513
5510
8816
5510
8513
8816
8513
8513
8513
5M5
8M8
8816
8513
0
0
0
0
0
0
0
341
M6
112
102
823
523