11th September 2021
3D parkur Horní Bečva
Horní Bečva
Velíková
3D - WA 3D (35 figur) - Bowman - Žena - Instinctive
Total score
249
Hits
Den 1, Unmarked
249 points
Den 1, Unmarked
Hits
M18
111
104
811
522
5M5
5M5
5510
8M8
MM0
5M5
5M5
8816
10515
8513
8513
MM0
8513
101020
5M5
8513
5M5
10515
8513
5M5
11819
8M8
5510
MM0
8513
MM0
5M5
5510
0
0
0
0
0
0
0
249
M18
111
104
811
522