11th September 2021
3D parkur Horní Bečva
Horní Bečva
Velíková
3D - WA 3D (35 figur) - Dospelí - Muž - Traditional Longbow
Total score
386
Hits
Den 1, Unmarked
386 points
Den 1, Unmarked
Hits
M5
115
107
822
517
5510
101020
MM0
8513
11819
8513
8513
10818
8513
8M8
101020
11819
8513
8816
11819
11819
8513
8513
10515
8M8
8M8
8513
8513
8513
10515
11516
8513
8513
0
0
0
0
0
0
0
386
M5
115
107
822
517