11th September 2021
3D parkur Horní Bečva
Horní Bečva
Velíková
3D - WA 3D (35 figur) - Dospelí - Muž - Traditional Longbow
Total score
235
Hits
Den 1, Unmarked
235 points
Den 1, Unmarked
Hits
M16
111
101
88
530
5M5
5510
5M5
MM0
11M11
5510
8M8
5M5
5M5
8513
MM0
5510
5510
8513
5510
5M5
8M8
8M8
10818
5510
8513
5510
5M5
5510
5813
5510
5M5
5M5
0
0
0
0
0
0
0
235
M16
111
101
88
530