11th September 2021
3D parkur Horní Bečva
Horní Bečva
Velíková
3D - WA 3D (35 figur) - Dospelí - Muž - Barebow
Total score
446
Hits
Den 1, Unmarked
446 points
Den 1, Unmarked
Hits
M2
115
1016
822
511
8816
MM0
5510
111021
10515
11819
10818
8513
8816
8816
8816
101020
10818
8816
10818
10818
11819
101020
8816
111021
10515
5510
101020
8513
10515
8513
10818
11516
0
0
0
0
0
0
0
446
M2
115
1016
822
511