11th September 2021
3D parkur Horní Bečva
Horní Bečva
Velíková
3D - WA 3D (35 figur) - Kadeti - Žena - Instinctive
Total score
230
Hits
Den 1, Unmarked
230 points
Den 1, Unmarked
Hits
M18
102
810
526
8513
5M5
5M5
8513
5510
5M5
8M8
5510
5510
5510
5510
8816
8513
8513
5M5
8M8
MM0
5M5
5M5
MM0
8M8
MM0
10515
5510
MM0
5M5
10515
8513
0
0
0
0
0
0
0
230
M18
102
810
526