11th September 2021
3D parkur Horní Bečva
Horní Bečva
Velíková
3D - WA 3D (35 figur) - Dospelí - Muž - Traditional Longbow
Total score
317
Hits
Den 1, Unmarked
317 points
Den 1, Unmarked
Hits
M8
111
104
817
526
5510
11516
10818
8816
5M5
5510
10515
MM0
8816
10818
5510
10818
5510
8816
8513
8M8
5M5
5510
5510
5M5
8816
5510
8513
8816
5M5
5M5
8513
5510
0
0
0
0
0
0
0
317
M8
111
104
817
526