11th September 2021
3D parkur Horní Bečva
Horní Bečva
Velíková
3D - WA 3D (35 figur) - Dospelí - Žena - Instinctive
Total score
207
Hits
Den 1, Unmarked
207 points
Den 1, Unmarked
Hits
M25
105
89
517
10818
8M8
MM0
10515
8513
5M5
10M10
5M5
8M8
MM0
8513
8513
5510
10M10
8M8
10818
MM0
5M5
5M5
5M5
8M8
5M5
5510
5M5
MM0
MM0
MM0
5510
0
0
0
0
0
0
0
207
M25
105
89
517