11th September 2021
3D parkur Horní Bečva
Horní Bečva
Velíková
3D - WA 3D (35 figur) - Dospelí - Muž - Traditional Longbow
Total score
328
Hits
Den 1, Unmarked
328 points
Den 1, Unmarked
Hits
M10
112
107
817
520
MM0
5510
10515
MM0
MM0
5510
8513
8513
8513
8M8
5510
101121
11819
8513
5510
8513
8513
8513
5M5
8816
10818
10818
10818
8816
8513
10515
10515
MM0
0
0
0
0
0
0
0
328
M10
112
107
817
520