11th September 2021
3D parkur Horní Bečva
Horní Bečva
Velíková
3D - WA 3D (35 figur) - Dospelí - Muž - Traditional Longbow
Total score
344
Hits
Den 1, Unmarked
344 points
Den 1, Unmarked
Hits
M5
111
107
816
527
10M10
5510
8513
8M8
11516
10515
8513
10515
10515
5510
8816
5M5
5510
10818
5510
8816
5M5
5510
8513
8816
5510
8513
10818
10M10
8513
8513
5510
8513
0
0
0
0
0
0
0
344
M5
111
107
816
527