1st July 2020
Ludmilina 2124/42
Ostrava
Střelnice LO Mariánské Hory
Outdoor - 30m round - Kadeti - Muž - Barebow
Total score
358
Hits
Day 1, 30m
159 points
Day 1, 30m
Hits
X1
M7
91
85
74
64
56
42
31
22
13
X8841M31
98655M33
7432MM16
66551M23
87655M31
87721M25
159
Day 1, 30m
199 points
Day 1, 30m
Hits
M2
102
92
86
74
65
57
41
33
23
11
108654M33
88763M32
108653234
98755236
87655334
97652130
199
X1
M9
102
93
811
78
69
513
43
34
25
14