4th August 2021
Chrastí
Zlín - Velíková
Lipnice nad Sázavou
3D - WA 3D (35 figur) - Dospělí - Ženy - Instinctive
Celkový výsledek
290
Zásahy
Den 1, Unmarked
290 bodů
Den 1, Unmarked
Zásahy
M4
102
820
522
8513
5510
8513
10818
5510
5M5
5510
8513
8816
8M8
8513
5510
5510
10818
8816
8513
8M8
8513
8513
8513
8M8
8513
5510
8816
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
290
M4
102
820
522