4th August 2021
Chrastí
Zlín - Velíková
Lipnice nad Sázavou
3D - WA 3D (35 figur) - Dospělí - Muži - Barebow
Celkový výsledek
372
Zásahy
Den 1, Unmarked
372 bodů
Den 1, Unmarked
Zásahy
M1
112
1010
825
510
8816
5510
8816
5M5
5510
8513
10818
111021
10818
8816
10818
10818
111021
8513
8816
8816
10818
10515
8816
8513
10818
8513
10818
8816
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
372
M1
112
1010
825
510