4th August 2021
Chrastí
Zlín - Velíková
Lipnice nad Sázavou
3D - WA 3D (35 figur) - Dospělí - Ženy - Barebow
Celkový výsledek
309
Zásahy
Den 1, Unmarked
309 bodů
Den 1, Unmarked
Zásahy
M6
113
103
822
514
8816
8M8
11819
8M8
10515
8513
8513
8M8
8M8
8816
8816
10818
11819
5510
10515
8513
8M8
8513
8513
11M11
8513
8513
8513
5510
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
309
M6
113
103
822
514