4th August 2021
Chrastí
Zlín - Velíková
Lipnice nad Sázavou
3D - WA 3D (35 figur) - Dospělí - Ženy - Instinctive
Celkový výsledek
324
Zásahy
Den 1, Unmarked
324 bodů
Den 1, Unmarked
Zásahy
M4
113
107
817
517
10515
8M8
8513
8513
11819
8513
5510
8816
8513
10818
10818
8816
8513
8513
11819
11516
10818
5510
101020
5510
MM0
8513
10M10
5510
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
324
M4
113
107
817
517