18th July 2021
Chrastí
Zlín - Velíková
Velíková
3D - WA 3D (35 figur) - Senioři - Muži - Instinctive
Celkový výsledek
231
Zásahy
Den 1, Unmarked
231 bodů
Den 1, Unmarked
Zásahy
M18
111
103
810
522
8816
5M5
5510
8M8
5510
8513
5M5
8513
MM0
MM0
5M5
10515
MM0
11M11
10515
8513
5M5
MM0
5510
5M5
8816
10818
5M5
8M8
5M5
5510
5510
0
0
0
0
0
0
0
0
231
M18
111
103
810
522