25th July 2021
Valašská Bystřice 203
Valašská Bystřice
Búřov Golf Club
3D - WA 3D (35 figur) - Dospělí - Muži - Instinctive
Celkový výsledek
318
Zásahy
Den 1, Unmarked
318 bodů
Den 1, Unmarked
Zásahy
M6
113
105
815
523
8513
8816
8513
11516
5510
5510
8513
5510
8M8
11819
10818
MM0
8513
10M10
10515
10818
11516
8513
5510
5510
8816
5M5
5M5
5510
10818
8513
0
0
0
0
0
0
0
0
0
318
M6
113
105
815
523