25th July 2021
Valašská Bystřice 203
Valašská Bystřice
Búřov Golf Club
3D - WA 3D (35 figur) - Dospělí - Ženy - Instinctive
Celkový výsledek
175
Zásahy
Den 1, Unmarked
175 bodů
Den 1, Unmarked
Zásahy
M24
111
101
88
518
8M8
5M5
5510
8513
8513
MM0
MM0
MM0
8513
11516
M55
M88
5510
MM0
5M5
5M5
5M5
5510
8816
8M8
5M5
MM0
MM0
MM0
5510
10M10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
175
M24
111
101
88
518