25th July 2021
Valašská Bystřice 203
Valašská Bystřice
Búřov Golf Club
3D - WA 3D (35 figur) - Dospělí - Ženy - Instinctive
Celkový výsledek
341
Zásahy
Den 1, Unmarked
341 bodů
Den 1, Unmarked
Zásahy
M6
114
106
819
517
5510
8816
8513
11M11
MM0
11819
8513
8513
8513
5510
10515
11516
8513
8816
MM0
101020
10M10
10515
8513
8513
11516
8513
8816
8816
8513
10818
0
0
0
0
0
0
0
0
0
341
M6
114
106
819
517