18th July 2021
Chrastí
Zlín - Velíková
Velíková
3D - WA 3D (35 figur) - Dospělí - Muži - Instinctive
Celkový výsledek
318
Zásahy
Den 1, Unmarked
318 bodů
Den 1, Unmarked
Zásahy
M8
112
106
812
528
5510
8M8
10515
10515
8513
5510
8513
5M5
5510
8513
5510
10M10
5M5
111122
10515
8M8
10M10
8M8
8513
10515
8513
5510
5510
8513
8513
5510
8M8
8513
0
0
0
0
0
0
0
318
M8
112
106
812
528