18th July 2021
Chrastí
Zlín - Velíková
Velíková
3D - WA 3D (35 figur) - Dospělí - Muži - Instinctive
Celkový výsledek
261
Zásahy
Den 1, Unmarked
261 bodů
Den 1, Unmarked
Zásahy
M17
113
103
811
522
8M8
11516
10M10
5M5
MM0
5M5
8M8
8M8
11819
11516
5510
MM0
8513
5510
8M8
5510
5M5
MM0
8513
5M5
8M8
5510
10818
5510
10818
8513
5510
5M5
0
0
0
0
0
0
0
261
M17
113
103
811
522