6th September 2014
Bohdalec 1097/1
Praha
Tyršův vrch
3D - WA 3D - Dospělí - Muži - Instinctive
Celkový výsledek
271
Zásahy
Day 1, Unmarked
271 bodů
Day 1, Unmarked
Zásahy
M5
112
101
813
527
5M5
5510
5510
8816
5510
111021
8513
5M5
5510
5510
8816
8816
5510
8513
5M5
5510
5M5
11819
5510
5510
8513
5M5
8513
8816
271
M5
112
101
813
527