6th September 2014
Bohdalec 1097/1
Praha
Tyršův vrch
3D - WA 3D - Dospělí - Muži - Traditional Longbow
Celkový výsledek
319
Zásahy
Day 1, Unmarked
319 bodů
Day 1, Unmarked
Zásahy
M6
113
108
817
514
11M11
10515
5M5
5510
8816
5M5
10M10
8513
5510
8513
111021
8513
10818
10818
8816
5M5
11819
8513
10M10
8816
8513
8816
8513
101020
319
M6
113
108
817
514